ตราสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆ

Apr 13

ตราสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆ

สอนเล่นหุ้น มือใหม่ (ตอนที่ 14 : TRADE จำลอง Click2Win) ตราสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆ.

วิดีโอ ตราสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆหน่วยน้ำหนักของทองคำ

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ : 0-2218-4001-9 ต่อ 181 – 182 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0-2722-2222 www.baipo-business-awards.org E-mail: baipo@sasin.edu

หลักในการทำกำไรจากการเทรด TFEX นั้น เป็นอย่างไร (เข้าใจง่ายแน่นอน ครับ)อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆ

ทองคำ (Gold) คืออะไร ?

•      โลหะสีเหลืองมีความมันวาว

•      ธาตุ (Atom) ลำดับที่ 79 สัญลักษณ์ Au (Aurum)

คุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ

•      งดงามมันวาวและคงทน (Luster & Durable)

•      ขึ้นรูปได้ง่าย (Reformable, Malleable, Ductable) ทองคำ 1 ออนซ์ หากตีเป็นแผ่นจะได้พื้นที่ 9 ตร.ม. หากทำ   เป็นเส้นจะได้ความยาว 80 กม.

•      หายาก (Rare)  การถลุงแร่ทองคำในเหมือง 1 ตัน จะได้ทองคำ 20 กรัมเท่านั้น

•      สามารถนำกลับไปใช้ได้ (Reusable)   การหมุนเวียนใช้ประมาณ 950 ตันต่อปี

หน่วยน้ำหนักของทองคำ

Source: http://www.ausirisgroup.com/knowledge-trade.php


ตราสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆ