โลโก้กรุงเทพ

Apr 25

โลโก้กรุงเทพ

กรุงเทพช่างกล Vs เทคนิคกาญจนาภิเษก โลโก้กรุงเทพ.

วิดีโอ โลโก้กรุงเทพคู่มือเข้าเรียน Eng

Update File : 30 Nov. 2012อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลโก้กรุงเทพ

09/07/57 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

01/07/58 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

20/06/58 BCC Swimming Club Charity 2015

13/06/58 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประถมศึกษา

รูปกิจกรรมงานโรงเรียน

วิดีทัศน์งานโรงเรียน

คลังวิดีโอสื่อการสอนและกิจกรรม

ระบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน

ระบบบันทึกการอบรมครู

การคิดชั่วโมงอบรมพัฒนาครู

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

คู่มือการใช้ Wifi ครู (TH/ENG)

แจ้งขอใช้บริการงาน IT Online

English for Thai Teachers

คู่มือเข้าเรียน Eng

Source: http://www.bcc.ac.th/2014/


โลโก้กรุงเทพ