การซื้อขาย option

Apr 25

การซื้อขาย option

ชื่อ ทิศทาง สินทรัพย์ กำไร

บทความจากเอกสาร "รู้จักกับตราสารอนุพันธ์" : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : พฤศจิกายน 2548


การซื้อขาย option

ใครเป็นรายการสำหรับข้อเสนอ IQ Option เงื่อนไขเป็นมิตรกับลูกค้าเป็นจำนวนมากเช่นบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 ยูโรและการค้าจาก 1 €หนึ่ง ความเสี่ยงที่คุณสามารถวิดีโอ การซื้อขาย option

TFEX EASY : SET50 Options : ตอนที่ 1

อ่านเกี่ยวกับ การซื้อขาย option

โบรกเกอร์ DE หุ่นยนต์ โบนัส

รีวิวโบรกเกอร์ IQ Option ปี 2017

นักเทรดจาก DE สินทรัพย์กว่า 70+ เบิกได้ใน 1-2 วัน ใช้ได้กับมือถือ เทรดขั้นต่ำน้อย เดโม: จดทะเบียน: ฝากเงิน: เทรดกับ IQ Option เทรดกับ IQ Option

จัดอับดับ 4.6 บัญชี 4.4 การเทรด 4.5 โบนัส 4.5 ผ่านมือถือ 4.7 ธนาคาร 4.8 ฟีเจอร์ 4.6 การบริการ 4.7

Introduction

IQ Option was founded in 2013 and has become a universally known platform specialising in binary option trading. Their user-friendly platform is proprietary, placing them as the front-runner of all binary options. Although relatively new, it’s obvious to see that they are already at the top of their game, with their impressive yet simplistic website and on-the-go mobile app.

Accommodating 12 different languages IQ Option pushes themselves to stand out within the European trade market. If you are new to the binary options scene, there is no need to panic, they're here to not only guide you through the site, but also educate each user so that they have all the relevant information in order to help them make an informed decision about each trade.

Currently IQ Option offers their binary traders the highest trading payout amongst all their leading competitors. There is an array of different features that make them stand out and place them at the top of their league.

Why might you choose this broker? In our IQ Option review you will find out about:

Get Your Bonus Try Free Demo Last claimed: 28 minutes ago

Account TypesDemo Account

The IQ Option demo account allows beginners to trial the binary trading world, practicing with “fake” money for free. Of course with this option comes limitations such as only having 13 trading assets available. There are other trading restrictions that apply, but this is a free demo account and it definitely educates and helps build the confidence of all new beginners. Benefits include no deposit, no telephone details and no credit information.

Real Account

Aimed at those who have built up their confidence and knowledge through the Demo Account, the Real Account opens up a plethora of different options to users. To start with there are 77 trading assets available and you will have full access to all trading opportunities. Deposits are as low as , and traders are able to compete with other like-minded trading enthusiasts in virtual competitions. Withdrawals are fast, and are normally processed in 3 business days.

VIP Account

At IQ Option VIP members are the royalty among traders. They have all the benefits that are given to Real Account holders such as 77 trading assets but there are many more invaluable features that also come with being a VIP. All VIP members have a personal manager assigned to them. Once a month they will be able to discuss their current financial trading situation with a trained trading analyst. Access to withdrawals is under 24 hours, allowing you access to your money faster than other account holders. If there is ever an instance when a prediction is wrongly presented to a user a 60% refund will occur in the user’s favor. VIP members also have the luxury of receiving 100% bonuses depending on the deposit.

Trade Types And Payouts

It is common knowledge among binary brokers that one of IQ Option main strengths are their payouts to users, with most traded assets seeing a profitable trade out of around 84%. Of course, this is never a guarantee, as payouts depend on expiry times and the asset that has been selected.

The trading platform is very simple to use, and you can begin trading as soon as you log onto the site and navigate your way to the trading page. Once you get there all you have to do is select the type of trade option you would prefer, the asset you want to trade and then finally, the amount you would like to trade. Trading with IQ Option really is that simple. They have purposefully designed the website in such a way that it is nearly impossible for users to get confused. As it stands, IQ Option currently offer two types of trading. The classic binary option which is call/put and then the turbo option.

Call/Put Options

This classic option is where users have to decide whether they expect the price of an asset to be higher or lower than the current level by the expiry time. They have expiry times in excess of 15 minutes.

Turbo Options

This is completely different to the latter. Turbo Options have their expiry time ranging from 30 seconds up to 5 minutes. This is an option usually preferred by the more experienced trader.

Latest Winning Trades

ชื่อ ทิศทาง สินทรัพย์ กำไร

Source: https://www.trinityquicktrade.com/Quicktrade/iframe/th_derivatives_04.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การซื้อขาย option

การซื้อขาย option

TFEX EASY : SET50 Options : ตอนที่ 1

วิดีโอ การซื้อขาย optionThis is completely different to the latter. Turbo Options have their expiry time ranging from 30 seconds up to 5 minutes. This is an option usually preferred by the more experienced trader.

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการซื้อขาย Options ในตลาด OTC ก็คือ Options ที่ซื้อขายกันสามารถถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ซื้อแต่ละรายได้ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายในตลาดที่เป็นทางการ ที่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบของ Options ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะทำให้สามารถจำหน่ายได้ทั่วไป และเอื้อต่อการจับคู่ซื้อขายให้เป็นไปโดยง่าย

หากคุณต้องการที่จะลดความเสี่ยงที่สามารถเลือกเงินคืนสูงสุด IQ Option สูงสุดถึงร้อยละ 45 ในฐานะที่เป็นลูกค้าวีไอพีการชำระหนี้อาจจะเกินร้อยละ 60 นอกจากนี้คุณจะได้รับในบัญชีวีไอพีแม้แต่โบนัสที่สูงขึ้นและการเข้าถึงสัญญาณการซื้อขายฟรีและข้อมูลและการสัมมนาตราสารอนุพันธ์ประเภท Options เป็นสัญญาที่ให้สิทธิแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการซื้อขายสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน ในราคาที่กำหนด ภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ Options แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ Call Options เป็นออปชันประเภทให้สิทธิในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ตามจำนวนและราคาที่ระบุ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้าและ Put Options เป็นออปชันประเภทให้สิทธิในการเลือกที่จะขายหรือไม่ขาย สำหรับราคาที่กำหนดบนสัญญา Options เรียกว่า ราคาตามสิทธิ (Strike Price หรือ Exercise Price) ส่วนวันครบกำหนดบนสัญญา Options เรียกว่า Expiration Date หรือ Exercise Date หรือ Maturity

โดยสิทธิที่ผู้ถือ Options ได้รับนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขบังคับ ซึ่งผู้ถือ Options สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ Options แตกต่างจาก Futures โดยผู้ถือสัญญา Long Futures (ด้านผู้ซื้อ) เป็นผู้ที่ต้องให้คำมั่นว่าจะ "ซื้อ" สินทรัพย์ที่กำหนดในสัญญาในราคาและเวลาที่กำหนดในอนาคต ในขณะที่ผู้ถือสัญญา Short Futures (ด้านผู้ขาย) เป็นผู้ที่ต้องให้คำมั่นว่าจะ "ขาย" สินทรัพย์ที่กำหนดในสัญญา ในราคาและเวลาที่กำหนดในอนาคตเช่นเดียวกัน

แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ซื้อ Call Options มีทางเลือกว่าเมื่อครบกำหนดในอนาคตจะ "ใช้สิทธิซื้อ" สินทรัพย์ที่กำหนดหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าใช้สิทธิก็จะสามารถซื้อในราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกได้ ส่วนผู้ซื้อ Put Options มีทางเลือกว่าเมื่อครบกำหนดในอนาคตจะ "ใช้สิทธิขาย" สินทรัพย์ที่กำหนดหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าใช้สิทธิก็จะสามารถขายในราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกได้ แต่สำหรับผู้ขายออปชันนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา หากผู้ซื้อใช้สิทธิ

 ตัวอย่าง : ธุรกรรมการซื้อขาย Stock Options สมมติว่าผู้ลงทุนสั่งซื้อ Call Options ของหุ้นบริษัท A โดยกำหนดราคาตามสิทธิ (Strike price) ไว้ที่ 100 บาทต่อหุ้น และจะครบกำหนดในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่ง Call Options 1 สัญญาเท่ากับจำนวน 100 หุ้น  การสั่งซื้อของผู้ลงทุนจะผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า (Broker) เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกต่อหนึ่ง และสมมติว่าสามารถจับคู่การซื้อขายได้แล้วกำหนดราคาที่ผู้ซื้อ Call Options ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขายเท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อ Call Opitons ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นราคา Options จะเป็นเงินทั้งสิ้น = 100 หุ้น x 6 บาท = 600 บาท โดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินจำนวนนี้ผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งจะส่งต่อไปยังตลาดอนุพันธ์อีกต่อหนึ่ง

ธุรกรรมของการซื้อขาย Options นั้นเกิดขึ้นได้ 4 กรณี ได้แก่ 1) การซื้อ Call Option  2) การซื้อ Put Options 3) การซื้อ Put Options และ 4) การขาย Put Options โดยเรามีศัพท์เฉพาะเรียกการซื้อ Options ว่าการทำ Long positions ส่วนการขายเรียกว่า Short positions หรือ Writing the options

 การซื้อขาย Stock Options เริ่มมีขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่ผลจากการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องของบริษัทนายหน้า ทำให้ธุรกรรม ของ Options ไม่สามารถเติบโตได้ในช่วงนั้น ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์รวมตัวกัน เรียกว่า The Put and Call Brokers and Dealers Association ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อหรือขาย Options โดยผู้ซื้อ Options สามารถติดต่อบริษัทนายหน้าใดๆ ที่อยู่ในสมาคมนี้และบริษัทนายหน้านั้นจะไปพยายามหาผู้ออก Options เพื่อจับคู่ซื้อขายให้ได้ ซึ่งอาจหาจากลูกค้าของบริษัทตนเอง หรือของบริษัทอื่นที่อยู่ในสมาคม ถ้าหากไม่สามารถหาผู้ขายได้ บริษัทนายหน้านั้นก็จะรับสถานะเป็นผู้ขายเอง การซื้อขายแบบนี้ถือว่าเกิดตลาดการซื้อขาย Options ขึ้นแบบไม่เป็นทางการ หรือเรียกว่า Over-the-counter Market

ตลาดที่ซื้อขายที่เกิดจาก The Put and Call Brokers and Dealers Associations ได้เสื่อมความนิยมในระยะต่อมา เนื่องจากเป็นการซื้อขายเฉพาะในสมาคม ทำให้ผู้ซื้อ Options เกิดอุปสรรคถ้าต้องการขายให้แก่ผู้ขายรายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสมาคม นอกจากนี้ ยังไม่มีมาตรการรับประกันว่าผู้ซื้อ Options จะปฏิบัติตามสัญญาจริง การผิดสัญญาทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในทางกฎหมายมาก

ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1973 The Chicago Board of Trade (CBOT) ได้จัดตั้งตลาดซื้อขาย Options ที่เรียกว่า The Chicago Board Options Exchange (CBOE) พร้อมทั้งมีการวางกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานขึ้น ตั้งแต่นั้นมา มีการซื้อขาย Options เพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ส่งผลให้มีการจัดตั้งตลาด Options ใหม่ๆ ตามมาอีกหลายแห่ง เช่น The American Stock Exchange (AMEX) และ The Philadelphia Stock Exchange (PHLX) ในปี ค.ศ. 1975 และ The Pacific Stock Exchange (PSE) ในปี ค.ศ. 1976 จนถึงทศวรรษ 1980 จำนวนตราสารที่ซื้อขายกันในตลาด Options ในแต่ละวัน มีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ The New York Stock Exchange (NYSE) ปัจจุบัน ตลาดที่ทำการซื้อขาย Stock Options ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและของโลกคือ ตลาด CBOE

ในช่วงทศวรรษ 1980 ตลาด Options ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนานำเอาบริการทางการเงินในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากสินทรัพย์อ้างอิง ประเภทหุ้นสามัญมาทำสัญญาซื้อขาย Options เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหุ้น และ Options สำหรับ Futures ซึ่งตลาด PHLX เป็นตลาดแรกที่เปิดการซื้อขาย Options ของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาด CBOE เป็นตลาดแรกเช่นกันในยุคนี้ที่เปิดธุรกรรม Options ของ ดัชนี S&P 100 และดัชนี S&P 500 ส่วนตลาด AMEX ก็เริ่มซื้อขาย Options ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ NYSE ด้วย และในช่วงหลังๆ ตลาดบางแห่งก็ได้เปิดให้มีการซื้อขาย Options ของ Futures ด้วย ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ของยุคนั้น เช่น ตลาด CBOT เปิดซื้อขาย Options ของ Futures สำหรับปศุสัตว์ การเติบโตของตลาดซื้อขาย Options จึงเริ่มมีมากขึ้น และความนิยม นี้ได้เริ่มแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งตลาด Options ที่เป็นทางการขึ้นอีกหลายแห่งในโลก

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการซื้อขาย Options ในตลาด OTC ก็คือ Options ที่ซื้อขายกันสามารถถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ซื้อแต่ละรายได้ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายในตลาดที่เป็นทางการ ที่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบของ Options ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะทำให้สามารถจำหน่ายได้ทั่วไป และเอื้อต่อการจับคู่ซื้อขายให้เป็นไปโดยง่าย

บทความจากเอกสาร "รู้จักกับตราสารอนุพันธ์" : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : พฤศจิกายน 2548

Source: https://www.binaryoptionsexpert.net/th/reviews/iq-option/