คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

Apr 07

คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)


คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก


วิดีโอ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือมนุษย์ EP.2 วิธีอาบน้ำในหน้าหนาว

อ่านเกี่ยวกับ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ Active and Passive Voice

การใช้ Active and Passive Voice

-ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่มีประธานเป็นทำกริยานั้นโดยตรง โดยที่จะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆแบบนี้

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)

Source: https://uraipornblog.wordpress.com/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือมนุษย์ EP.2 วิธีอาบน้ำในหน้าหนาว

วิดีโอ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก-ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่มีประธานเป็นทำกริยานั้นโดยตรง โดยที่จะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆแบบนี้